Něco o nás

Lékárna U Itálie

Lékárna U Itálie s dlouholetou tradicí v Náchodě je soukromou a nezávislou lékárnou poskytující klasické farmaceutické služby.
V naší lékárně se snažíme plnit původní poslání lékárenského povolání, především v osobním a citlivém přístupu k našim pacientům.
Cílem je být příjemnou rodinnou lékárnou se vstřícným a naslouchajícím personálem využívajícím tradiční lékárenské postupy a produkty.
Považujeme za prioritní věnovat čas a úsilí individuálním potřebám a problémům pacientů.
Naše lékárna nabízí svým pacientům doplňkové služby v podobě homeopatického poradenství, zdravotní obuvi a dermokosmetiky.
V rámci zlepšování nabídky zavádíme nové řady a produkty doplňující již tradiční značky.
Personál lékárny má dobré znalosti z oblasti farmakoterapie a botaniky.
Nabízíme inkontinentní pomůcky s možností odvozu po dohodě zdarma.
Lékárna také poskytuje sortiment zdravotnických pomůcek.
Máme rozšířený sortiment čajů a sportovní výživy.

Těšíme se na Vaši návštěvu a děkujeme za projevenou důvěru.


KOUSEK Z HISTORIE.........

PŘÍBĚH Z HORSKÉHO PŘEDMĚSTÍ

LÉKÁRNA U ITÁLIE V NÁCHODĚ čp. 131

Na Horském Předměstí, které bylo jakousi vstupní branou do hor a města, se rozkládaly jen louky a protékal potok Radechovka.
V těchto místech si založil malý hostinec pan Vintera, který předtím sloužil jako voják v Itálii, odkud si do Náchoda přivedl italskou manželku.
Stejným jazykem hovořili i dělníci, kteří pracovali na stavbě železnice z Chocně do Broumova a název hostince Itálie byl tak dvojnásobně stvrzen.
Od 19.století se město začalo urbanisticky měnit a Horské Předměstí se díky tomu proměnilo v jeho nejrušnější obchodní ulici. Rychle se stavělo, výstavba byla značně nesourodá a vedle starých chalup vyrůstaly novější jednopatrové domy i honosnější budovy vícepatrové, v jejichž přízemí se nacházely krámy obchodníků.
Původním majetelem čp. 131 byl Josef Vejman, po něm je dalším doloženým majitelem
z roku 1925 Stanislav Holubec a jeho žena Božena.
Manželé Holubcovi na konci druhé světové války dům předali svým dětem, Stanislavovi a Olze, provdané Sommernitzové.
Původní plán na stavbu cukrárny s kavárnou a krásným výhledem se neuskutečnil, neboť přednost dostala nabídka k pronajmutí a vybudování krejčovství - Oděvní dům pana Leopolda Vlčka. Za války byl pan Vlček i s rodinou deportován do koncentračního tábora Osvětim-Birkenau, kde tragicky zahynul.
V 50. letech bylo na základě rozhodnutí finančního záboru ONV v Náchodě vloženo právo vlastnické na československý stát, konkrétně na bytový fond města.

Současnost
Změnu přináší až listopad 1989 a sametová revoluce. Díky restitučnímu zákonu se dům
čp. 131 vrací do rukou původních majitelů - rodině Sommernitzových.
Ti jej pronajali nejprve Investiční bance a v roce 1995 zde pan PharmDr. Vladimír Gondek otevřel LÉKÁRNU U ITÁLIE.
Od Sommernitzových v roce 2011 koupil dům nový majitel. V roce 2013 se provozovatelé lékárny rozhodli ukončit její činnost, ale už v červenci téhož roku vzhledem k citovému vztahu k místu byla lékárna znovu otevřena soukromým majitelem.

Toto místo má dlouho historii, někdy veselou, jindy smutnou. V našem krásném
a milovaném městě pokračujeme v historii, a proto vás všechny vždy srdečně uvítáme v naší LÉKÁRNĚ U ITÁLIE.


Mgr. Ivona Ullwerová