Ochrana a zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasem sezpracováním osobních údajů povoluje dotčená osoba společnosti LÉKÁRNA U ITÁLIE,s.r.o., se sídlem Břetislavova 307/10, IČ: 01733800, zapsané ve veřejnémrejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 210542(dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobníchúdajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobníúdaje dotčené osoby:

·      jméno a příjmení

·      název společnosti

·      adresa

·      e-mail

·      telefonní číslo

Jméno, příjmení, názevspolečnosti, adresa, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem:

·      vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících zesmluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobníúdaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa,kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plněnísmlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí zestrany správce plnit,

·      zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

O údaje budousprávcem a provozovatelem zpracovány po dobu:

·      nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu meziVámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 letod ukončení smluvního vztahu).

·      po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účelymarketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základěsouhlasu.

Po uplynutí dobyuchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Zpracování osobních údajů

Souhlasem sezpracováním osobních údajů uděluje dotčená osoba svůj výslovný souhlass výše uvedeným zpracováním. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a tonapříklad zasláním emailu na kontaktní údaje společnosti:info@lekarnauitalie.cz.

·      Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však proSprávce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

·      Další poskytovatelé nebo dodavatelé webových systémů, služeb a aplikací,které však v současné době společnost využívá i prozatím nevyužívá.

Práva na opravu, zapomenutí a přístup k osobním údajům

Vezměte prosím navědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo:

·      vzít souhlas kdykoliv zpět,

·      požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

·      požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

·      vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovatnebo opravit,

·      požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

·      v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících sezpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobníchúdajů.